Lekarz Internista Specjalista I-go stopnia
wizyty domowe, zwolnienia lekarskie i recepty

Przerwa urlopowa do odwołania.
WIZYTY DOMOWE

Zaproś lekarza do domu

Wizyta domowa jest najdogodniejszą dla pacjenta formą kontaktu z lekarzem. Koszt zbliżony jest do przyjęcia w gabinecie lekarskim, taki sam jest też zakres medycznych procedur. Wizyty domowe odbywają się jednak w bardziej komfortowych dla chorego warunkach, bez konieczności dojazdu i wyczekiwania w kolejce pod drzwiami gabinetu. Pacjent może uzgodnić telefonicznie porę wizyty, czas zaś jej trwania zależny jest od potrzeb chorego, a nie ilości "numerków", wydanych przez rejestrację.

Co obejmuje wizyta domowa?

Wizyta domowa obejmuje wywiad i badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy i zaordynowanie terapii. Lekarz wypisuje recepty na leki refundowane przez NFZ oraz inne preparaty i środki medyczne. W razie potrzeby - wystawia zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA, skierowanie do szpitala lub poradni specjalistycznej oraz inne druki i dokumenty, wchodzące w zakres praktyki lekarskiej.